Pohybové a míčové hry, atletika, plavání, koordinační cvičení a tanečně-pohybová průprava.

 Hravost, nadšení a zábava.

 Pestré a promyšlené tréninky.

 Individuální přístup.

 Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj dětí v tomto věku.

Přihlašování na příměstské tábory zahájeno!

Kontakt

Tomáš Vaněk
774 534 435
tomas.vanek@tcv-jh.cz