Pohybové a míčové hry, atletika, plavání, koordinační cvičení a tanečně-pohybová průprava.

 Hravost, nadšení a zábava.

 Pestré a promyšlené tréninky.

 Individuální přístup.

Důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj dětí v konkrétním věku.

Registrace na školní rok 2021/22 zahájeny!

1800 Kč za pololetí

celkem 33 tréninků za školní rok

Kontakt

Tomáš Vaněk
774 534 435
tomas.vanek@tcv-jh.cz